No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un notiektos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.

Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno organizēt vebināru par pieteikšanos platību maksājumiem, izmaņām šajā sezonā un citiem aktuāliem jautājumiem. Plašāka informācija par pieteikšanos vebināram būs pieejama marta beigās.

Svarīgi datumi 2021.gada sezonā:

1.aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšana;
7.aprīlis – sākas pieteikšanās platību maksājumiem;
22.maijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem;
15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu.

Atgādinām! Līdz šā gada 1.aprīlim EPS jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījumi. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par dienesta darbu un pieejamo atbalstu, aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

Informācijas avots: LAD