Veiksmīgi noslēgusies sezonas laukstrādnieku reģistrācijas sezona. 2020.gadā 262 saimniecības nodarbināja 3848 lauksaimniekus sezonas darbos laika posmā no 1.aprīļa līdz 3o.novembrim. Sezonas laukstrādnieku reģistrēšanas modulis ir ērts un noderīgs rīks lauksaimniekiem. Par to liecina nemainīgi lielā saimnieku interese, kā arī arvien plašāks saimniecību un nodarbināto skaits ar katru sezonu.

Šī ir septītā sezona, kad saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos var veikt darbinieku padarītā uzskaiti Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Šo septiņu gadu laikā ievērojami ir pieaudzis saimniecību skaits, kuras reģistrē sezonas nodarbinātos – pirmajā laukstrādnieku reģistrācijas gadā tās bija vien 86 saimniecības, šogad jau trīs reizes vairāk. Arī saimniecībās nodarbināto skaits programmas īstenošanas laikā katru gadu ir audzis.

Šogad valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un ar to saistītie pasākumi, kas tika īstenoti sezonas lauksaimniecisko darbu periodā, ievērojami neietekmēja lauksaimniecību aktivitāti sezonas laukstrādnieku piesaistīšanā. 2020. gadā  lielākais sezonas lauksaimnieciskos darbos nodarbināto skaits tika reģistrēts jūlijā un augustā – attiecīgi 1906 un 1747 darbinieki. 30 % no visu nodarbināto skaita jeb 1104 cilvēki bija jaunie cilvēki vecumu grupā 16 līdz 25 gadiem. Kā ierasts, lielākais lauksaimniecību skaits tika reģistrēts Zemgalē un Ziemeļvidzemē – 73 un 50 saimniecības. Aktīvi sezonas laukstrādniekus piesaista arī saimniecības Ziemeļkurzemes un Lielrīgas reģionos.

Plašāka informācija par sezonas laukstrādnieku reģistrāciju ir pieejama LAD mājas lapas izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki”.

Informācijas avots: LAD