No 28.janvāra līdz 30.janvārim notika Agrichamber organizētā mācību kursa: Kooperācija – mazo saimniecību pastāvēšanas iespēja praktisko apmācību dienas Polijā, kurās piedalījās gan Agrichamber biedri, gan citi interesenti. Uzzinājām daudz saistošas informācijas par kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī kooperatīvu veidošanas, darbības pamatprincipiem un labas prakses piemēriem Polijā, kā arī to varam salīdzināt ar situāciju Latvijā.

FOTO: Piena kooperatīvā Koło ar Mārketinga vadītāju. Reģionālais piena kooperatīvs Koło tika dibināts 1930. gadā. Vairāk nekā 80 gadu pieredze un tradīcijas piena ražošanā.  Koło piena produkti ir zināmi vietējā tirgū un ārvalstu tirgos. Koło kooperatīvā ražoto sviestu tirgo arī kaimiņvalstu Lidl tīklā.

  • “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD080219/P9). Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.