27. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. 

Arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas Latvijā turpinās Covid-19 negatīvā ietekme lauksaimniecības un pārtikas nozarē, izraisot finanšu grūtības un dzīvotspējas apdraudējumu ne tikai atbalsta pasākumos sākotnēji ietvertajiem ražotājiem, bet arī citiem ražotājiem.

Piena sektorā lauksaimniekiem turpināja samazināties ieņēmumi, tādējādi grozījumi noteikumos paredz piešķirt atbalstu piena ražotājiem (par slaucamām govīm) arī par jūlija – septembra periodu, ja nozares ražotāju ieņēmumi šajā laikā bijuši vismaz par 5 procentiem zemāki nekā šādā periodā iepriekšējos trīs gados vidēji. Finansējumu šim atbalstam par slaucamām govīm jūlijā – septembrī nodrošinās, pārdalot citos pasākumos neizlietotos līdzekļus.
 

Noteikumu grozījumi paredz atbalstu par visiem atbalsttiesīgajiem liellopiem (gaļas šķirņu un šādu šķirņu krustojumā iegūtiem liellopiem un piena šķirņu vai piena-gaļas šķirņu krustojumā iegūtiem vīriešu kārtas liellopiem) vecumā no sešiem mēnešiem, kas tika realizēti no šā gada aprīļa līdz septembrim, kā arī atbalstu par sivēnmātēm periodā no šā gada aprīļa līdz jūnijam.

Savukārt pārējām lauksaimniecības un pārtikas jomām tiek samazināts apgrozījuma samazinājuma slieksnis no 25 uz 15 procentiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumi varēs pieteikties atbalstam, ja to neto apgrozījums ir samazinājies par vairāk nekā 15 procentiem. 

Grozījumi paredz arī atsevišķas precizējoša rakstura izmaiņas. 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM