Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera (AGRICHAMBER)  2019.gada 8.augustā, plkst.11.00, Braslas ielā 24c, Rīgā rīko paplašināto Valdes sēdi, kuras ietvaros būs tikšanās ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, kas informēs klātesošo par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē (kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem, meliorācijas sistēmas ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un citiem jautājumiem), kā arī sapulces ietvaros būs tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentāro sekretāru Artūru Tomu Plešu, kas informēs par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktualitātēm, īpaši pievēršoties cūkkopības nozares jautājumiem. Papildus dalību sapulcē ņems Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras kā arī Zemkopības ministrijas Meža resursu un medības nodaļas pārstāvji, lai informētu klātesošos par aktualitātēm pārraugošajās sfērās.