Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” (turpmāk – Kamera) ir dibināta 2016.gadā.

 

 

Mērķis – apvienot jebkuru Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumu (zemnieku saimniecības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, biedrības, kooperatīvās sabiedrības) (turpmāk – Biedri), lai efektīvāk spētu pārstāvēt Biedrus iepriekš minēto nozaru problēmu risināšanā, esot atbildīgam sociālajam partnerim valdībai, t.i. zemkopības ministram, palīdzot risināt nozarei aktuālās problēmas. Biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir palīdzēt veidot normatīvo bāzi, lai esošās lauksaimniecības organizācijas nebūtu atkarīgas no konkrētā ministrijas vadītāja, bet rastu mehānismu, ka atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektora nevalstiskajām organizācijām nāktu caur strikti atrunātu mehānismu, kas ir iedibināts likumā, kur tā saņēmēji būtu plašāks loks, nevis dažas nevalstiskās organizācijas.

Biedri: Uz esošo brīdi Kamerā ir dažādu nozaru pārstāvji (zemnieku saimniecības un sabiedrības ar ierobežojošu atbildību, biedrības, kooperatīvi): graudkopji, gaļas liellopu audzētāji, aitkopji, lauku tūrisma uzņēmumi, dārzkopji, pārstrādes uzņēmumi, biškopji, zirgkopji, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē strādājošiekomersanti . Biedrība pārstāv vairāk nekā 260 zemnieku saimniecību un citu fizisko un juridisko personu.

Kameru pārstāvošie Biedri pārstāv dažādus Latvijas reģionus: Pļaviņu, Baltinavas, Rīgas, Rēzeknes, Limbažu, Kokneses, Krustpils, Talsu, Līvānu, Krāslavas, Dagdas, Siguldas, Salacgrīvas, Bauskas un citus novadus.