Rosinām noteikt samazināto PVN likmi 5% apmērā pārtikas produktiem, t. sk. svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. Tas uzlabos vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos un nodrošinot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu. Šobrīd, ekonomiskās krīzes apstākļos, mums visiem kopā ir vēl svarīgāk kā jebkad, pirmkārt, sniegt atbalstu mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai, samazinot cenas, un, otrkārt, saglabāt darba vietas un atbalstīt vietējos lauksaimnieku un ražotājus, lai veicinātu ekonomikas atkopšanos.

PARAKSTIES ŠEIT: https://manabalss.lv/samazinam-pvn-partikas-produktiem/show?fbclid=IwAR29q5MdVIWd3xUbEOJczMQgjh9Ngp4k0J0ecfn3DVDN3WgAFKCaUoMrAus

Rosinām veikt šādus grozījumus PVN likumā. 1) Papildināt 42. pantu ar 17. daļu, nosakot, ka Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā piemēro svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. 2) Saglabāt spēkā esošu 42. panta 16. daļu, kas nosaka Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Vienlaikus ir būtiski nodrošināt godīgu un caurspīdīgu PVN samazināšanu, lai ieguvējs būtu gala patērētājs. Tādēļ aicinām tirdzniecības vietās īstenojot visaptverošu iniciatīvu “Godīgs PVN samazinātājs”.

Šīs pārmaiņas sniegs nozīmīgu atbalstu Latvijas ģimenēm, īpaši, cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem, veicinās pilnvērtīga uztura pieejamību, svaigas un veselīgākas pārtikas patēriņu, kā arī sniegs būtisku ieguldījumu vietējo lauksaimnieku un ražotāju konkurētspējas veicināšanai. Nepieciešamību izvērtēt “iespējas samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem” ir iekļauta Valdības deklarācijā (70. punkts). Aicinām neatlikt šī risinājuma ieviešanu un pielikt visas pūles mērķa sasniegšanai.