No 2021.gada 9.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim ir iespēja atbalstam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Kopējais publiskais finansējums 3,54 miljoni eiro. Atbalstam var pieteikties zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, kā arī komersanti, kuri veido jaunus zvejas produktu apstrādes uzņēmumus.

Tāpat kārta tiek atvērta pasākuma “Inovācija” 1.prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību”.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem un iesniegumu veidlapas pieejamas dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Tālrunis uzziņām 67095000.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

Informācijas avots: LAD