Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem pieejams atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms. Līdz 2020.gada 30.novembrim lauksaimnieki bija tiesīgi iegādāties minēto dīzeļdegvielu ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā daudzuma.

Līdz šā gada 30.novembrim LAD atkārtoti izvērtēja lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tika konstatēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums ir mainījies, tika nosūtīts atkārtots lēmums par piešķirto degvielas apjomu.

LAD aicina klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jo ar tās palīdzību iespējams sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un pieejamajam atlikumam.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties pie tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Dīzeļdegviela lauksaimniekiem”.

Informācijas avots: LAD