Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. 

Noteikumi paredz piešķirt papildu atbalstu cūkkopībai par laikposmu no 2020. gada no jūlija līdz oktobrim. Atbalsts, tāpat kā aprīļa – jūnija periodā, tiek paredzēts par kaušanai realizētām nobarojamām cūkām un ganāmpulkos reģistrētām sivēnmātēm.

Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies cūkkopībā. Cūkgaļas cena Latvijā ar īslaicīgiem pārtraukumiem ir pazeminājusies jau kopš 2020. gada pavasara, samazinot cūkaudzētāju ieņēmumus un apgrozāmo līdzekļu pieejamību. Kopumā no šāgada janvāra līdz oktobrim Latvijā E klases cūku liemeņu iepirkuma cena bija pazeminājusies par 30%, un šo tendenci izraisa gan Covid-19, gan atsevišķu citu faktoru radīta pārprodukcija visā ES tirgū, tostarp Latvijā. Turklāt ražotājiem veidojas papildu izdevumi, jo mazā pieprasījuma dēļ cūkas tiek ilgāk noturētas un ne tikai zaudē tirgus kvalitāti, bet arī rada papildu izdevumus un problēmas labturības prasību izpildē daudziem ražotājiem.

Nelabvēlīgajai situācijai cūkgaļas tirgū turpinoties, cūkkopības saimniecībām radīsies nozīmīgs finanšu risks – nespēja segt ar saimniecisko darbību saistītus izdevumus un kredītsaistības. Var tikt apdraudēta saimniecību investīciju projektu un sadarbības līgumu saistību izpilde. Situācijai turpinot pasliktināties, daļa saimniecību var bankrotēt, veidojot tālejošas nelabvēlīgas sekas sektorā kopumā.

Kopējais nepieciešamais atbalsts cūkkopībai jūlijā – oktobrī ir vērtēts 2 miljonu eiro apmērā, no kura 1 miljons eiro paredzēts atbalstam par kaušanai realizētām nobarojamām cūkām un 1 miljons eiro – atbalstam par sivēnmātēm. Atbalstam nav nepieciešams piesaistīt papildu valsts budžeta līdzekļus: finansējumu iegūtu, pārdalot noteikumos paredzēto, bet nepieprasīto finansējumu citiem atbalsta pasākumiem. 

Noteikumi paredz pārdalīt pavisam 6,276 miljonus eiro (no atbalsta par krājumu pieauguma vai apgrozījuma samazinājuma radītajām grūtībām), lai segtu gan atbalstu cūkaudzētājiem jūlijā – oktobrī, gan arī finansējuma nepieciešamību atbalstam par slaucamām govīm un realizētiem liellopiem otrajā periodā no jūlija līdz septembrim pilnā apmērā, t.i., par katru attiecīgo dzīvnieku piešķirot pilnu maksimālo atbalsta likmi, nepiemērojot proporcionālu samazinājumu. 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet piemēros ne agrāk, pirms tiks saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas.

Informācijas avots: ZM