Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Mazā lauku biznesa dažādošana (sadarbības tīkla veidošana, mājražošana, kultūrvēsturiskais mantojums)”.

KAD?       Teorētiskās nodarbības 5. augustā, praktiskās nodarbības 12. augustā

                  (jāpiedalās abās mācību dienās)

KUR?      Teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā;

Praktiskās nodarbības, apmeklējot Biznesa vēstniecība “Konceptveikals”, IK “Dabas gardumi”, “SimMaize”, SIA “Smalkais muslis”, SIA “Ķiploku pasaule”

Programmā:

  • No piedāvājuma dažādošanas mazā lauku saimniecībā līdz sadarbības tīkla veidošanai;
  • Tūrisma piedāvājuma izveide un modelēšana mazai lauku saimniecībai;
  • Sadarbības veidošana mājražošanā. Kopīgi piedāvājumi, pasākumi, produkcijas noieta sekmēšana, kulinārais mantojums;
  • Sadarbība kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Praktiskajās nodarbībās iepazīsiet mājražotāju sadarbības tīklu, augļu un ogu audzēšanu, to pārstrādi un realizācijas kanālus, dabīgā ierauga maizi, Latvijā pirmā smalcinātā mušļa ražošanas un realizācijas pieredzi, ķiploku audzēšanu un pārstrādi.

Lektori:

Videga Strautniece – Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” projektu vadītāja

Raimonda Ribikauska – SIA LLKC Dobeles biroja uzņēmējdarbības konsultante

Aija Kočina – tūristu gide, Latvijas Profesionālo gidu asociācijas valdes locekle

BEZMAKSAS mācības. Dalībnieku skaits ierobežots. Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem:

  • mazā saimniecība vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
  • meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha

Pieteikšanās līdz 3. augustam, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/Wr5bYJqsu7fqpbeu5

Pieslēgšanās informācija teorētiskajām nodarbībām tiks nosūtīta vienu dienu pirms mācību sākuma uz reģistrācijas veidlapā norādīto epasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 08:30

Papildus informācija: Videga Strautniece – videga@partneribalielupe.lv, tālr. 25502151

Tehniskais atbalsts: Elīna Masteiko – 28331239

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD10 2.1-2 36/21/P3. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm