“Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam ”Videi draudzīga saimniekošana:  Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus”

Norises vieta, laiks:  PIERĪGA

1.diena: Teorija – 22.04.2021.

2.diena: Teorija /Prakse  –  *Klātienē – 25.05.2021. vai ZOOM platformā – 8.06.2021.

Pieteikties dalībai mācībās var līdz 2021.gada 14.aprīlim. Mācību grupā dalībnieku vietu skaits ir ierobežots (20 dalībnieki).

PIETEIKTIES: https://forms.gle/Rxm9n7pCqMBaMe4YA

Dalība apmācībās ir bez maksas – apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”.

Mācību lektori: Regīna Rancāne, Laura Ozoliņa  Pole un Edīte Jākobsone

Mācības ietver gan teorētiskās (11h), gan praktiskās nodarbības (5h).

Mācību kursa PROGRAMMA:

Dalībnieks saņems apliecību par mācību kursa pabeigšanu.

Mācību laikā (neatkarīgi no tā, vai mācības notiks klātienē, vai attālināti) tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

  • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
  • Gala labuma guvējs ir:

 – lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē:

– juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

 – pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā.

 – mežsaimniecības nozarē –  juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē,       meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

 Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem:

 Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona

  • mazā saimniecība, kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
  • mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
  • meža zemes īpašnieks ar meža zemes platību līdz 50 ha
  • meža zemes tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests