“Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam ”Videi draudzīga saimniekošana:  Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus”

Norises vieta, laiks:  VIDZEME

1.diena: Teorija – 27.04.2021.

2.diena: Teorija /Prakse  –  *Klātienē – 1.06.2021. vai ZOOM platformā – 15.06.2021.

Pieteikties dalībai mācībās var līdz 2021.gada 14.aprīlim. Mācību grupā dalībnieku vietu skaits ir ierobežots (20 dalībnieki).

PIETEIKTIES: https://forms.gle/ZRWno7SucdqpdPCd6

Dalība apmācībās ir bez maksas – apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”.

Mācību lektori: Regīna Rancāne, Laura Ozoliņa  Pole un Edīte Jākobsone

Mācības ietver gan teorētiskās (11h), gan praktiskās nodarbības (5h).

Mācību kursa PROGRAMMA:

Dalībnieks saņems apliecību par mācību kursa pabeigšanu.

Mācību laikā (neatkarīgi no tā, vai mācības notiks klātienē, vai attālināti)  tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

  • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
  • Gala labuma guvējs ir:

 – lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē:

– juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

 – pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā.

 – mežsaimniecības nozarē –  juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē,       meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

 Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem:

 Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona

  • mazā saimniecība, kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
  • mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
  • meža zemes īpašnieks ar meža zemes platību līdz 50 ha
  • meža zemes tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm