17. februārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā.

Līdz šim nebija definēts, ka bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcija var strādāt ne  visās darbības jomās, t.i., augkopībā, lopkopībā un pārstrādē, bet izvēlēties tikai atsevišķas darbības jomas. Tāpēc ir nepieciešams pieņemtais precizējams, nosakot, ka kontroles institūcijas savas funkcijas veic  Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātajās jomās. Tas ir nepieciešams, lai varētu precīzi definēt kontroles institūcijai veicamos uzdevumus.

Noteikumos veikti arī vairāki citi precizējumi. Ir precizēts termiņš, kad lauksaimnieks var iesniegt iesniegumu par iekļaušanu kontroles sistēmā par lauksaimniecības dzīvnieku un primāro lauksaimniecības produktu ražošanu. Līdz šim šiem lauksaimniekiem iesniegums par iekļaušanu kontroles sistēmā bija jāiesniedz kontroles institūcijā līdz 1. aprīlim. Tagad to varēs iesniegt ne vēlāk kā mēnesi pirms darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Noteikumos precizēts arī sankciju katalogs un statistikas veidlapas. Precizēti nosacījumi industriālas lauksaimniecības izcelsmes mēslošanas līdzekļiem. Līdz šim bioloģiskajā lauksaimniecībā varēja izmantot konvencionālos putnu mēslus, ja tie bija no brīvās turēšanas sistēmas. Turpmāk par industriālās lauksaimniecības mēslošanas līdzekļiem tiek uzskatīti un nevar tikt izmantoti bioloģiskās saimniecībās arī mēslošanas līdzekļi, kas iegūti konvencionālā saimniecībā, ja tā darbojas putnkopības nozarē.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM