Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā investīciju veicināšanai lauksaimniecībā. 

Ar grozījumiem veikta pārdale no pāri palikušā finansējuma 2020. gadam daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādei un zvejas un akvakultūras produktu apstrādei finansējumam daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem. 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM