Ir sagatavots un publicēts lauksaimniecības gada ziņojums “Latvijas lauksaimniecība 2020”, kurā aplūkota lauksaimniecības un pārtikas ražošanas attīstība 2019. gadā. 

Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti apkopojuši plašu informāciju par galveno lauksaimniecības sektoru un pārtikas rūpniecības attīstību, tostarp ES un valsts atbalsta politiku un pasākumiem, lauksaimniecības produktu tirdzniecību, lauksaimniecības zemes izmantošanu un citiem nozares jautājumiem.  

Ziņojums vēsta, ka Latvijā līdz 2019. gadam saglabājusies stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsnieguši ES vidējos rādītājus. Ekonomikas kāpums 2019. gadā kļuvis mērenāks – izaugsmes tempa samazināšanos ietekmējuši gan iekšējie faktori (maksimumu sasniegušās ES fondu investīcijas, norises finanšu sektorā u.c.), gan ārējie faktori (starptautisko tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit, lēnāka izaugsme ES valstīs). Bet Latvijas ekonomikas perspektīva 2020. gadā ir ļoti neskaidra: to, tāpat kā ekonomiku pasaulē, nozīmīgi ietekmē Covid-19 pandēmija un ietekmes amplitūda nav skaidra. IKP 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu nenoliedzami saruks, bet, ja vīrusa ietekme pasaulē saglabāsies ilgāk par pusgadu, ekonomikai ir risks nonākt dziļākā recesijā. 

Lauksaimniecības gada ziņojumi tiek sagatavoti un publicēti kopš 1997. gada. Pirmie četri ziņojuma laidieni (1997. – 2000.) nav pieejami elektroniskā formātā, bet ar ziņojumiem kopš 2001. gada iespējams iepazīties ZM tīmekļvietnes lauksaimniecības gada ziņojumu sadaļā

Informācijas avots: ZM