4. februārī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumu par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP 2014.–2020.) pārejas periodu 2021. un 2022. gadā. 

ZM informēja ministrus, ka ES vēl nav pieņemti tiesību akti, lai nodrošinātu Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) jaunā plānošanas perioda uzsākšanu 2021. gadā, kavējoties lēmumu pieņemšanai par Daudzgadu finanšu ietvaru 2021.–2027. gadam un KLP reformu, lai vienā plānošanas dokumentā apvienotu Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF). 

Ievērojot izveidojušos situāciju un atbilstoši ES pieņemtajai Pārejas perioda regulai, KLP 2021. un 2022. gads noteikts par pārejas periodu, kurā dalībvalstīm ir pagarināta plānošanas perioda 2014.–2020. gadam LAP īstenošana.

Tādēļ ZM ir sagatavojusi grozījumus LAP 2014.-2020. un uzsākusi neformālu komunikāciju ar EK pārstāvjiem. Pēc atzinuma saņemšanas no LAP uzraudzības komitejas, ZM oficiāli iesniegs LAP grozījumus apstiprināšanai Eiropas Komisijā. 

Lai ZM spētu nodrošināt LAP pārejas perioda un ES Atveseļošanās instrumenta atbalsta pieejamību un varētu izvairīties no lauku attīstības atbalsta pieejamības pārtraukuma, nodrošinot arī minētā atbalsta administrēšanu, valdība lēma valsts budžetā paredzēt 518,3 miljonus eiro (no kuriem 123 miljoni ir Latvijas līdzfinansējums, pārējais – ES KLP finansējums) 2021. un turpmākajiem gadiem. 

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pārejas periodu””

Informācijas avots: ZM