Lauku atbalsta dienests ir apkopojis informāciju par to, kādu valsts atbalstu 2020.gadā saņems lauksaimnieki. Būtiskas izmaiņas pieteikšanās kārtībā un izmaksu termiņos nav paredzētas.

Līdz 1.jūnijam lauksaimnieki var pieteikties valsts atbalstam biškopības nozares attīstībai. Lai varētu saņemt šo atbalstu, biškopim iepriekšējā gada 1.novembrī ir jābūt vairāk nekā 29 reģistrētām bišu saimēm. Plānotā likme ir 8,50 eiro, bet tā var tikt samazināta, ja pieprasītais finansējums pārsniegs piešķirtā finansējuma apmēru.

Atbalstam dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir mainījies – šogad tas ir no 1.septembra līdz 1.oktobrim. Atbalstu var saņemt par dalību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un dalību aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā.

Lauksaimnieki 2020.gadā varēs saņemt arī valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā. Šim mērķim kopā ir piešķirti 16 miljoni eiro.

Šī atbalsta mērķis ir attīstīt nozarēs ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju sniegto informāciju.

Atbalstu ir piešķirts arī ciltsdarbam kazkopības nozarē, kur par piena šķirņu slaucamu kazu var saņemt 38,72 eiro. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.septembris, vērā tiek ņemta Lauksaimniecības datu centrā pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem 1.augustā.

Ciltsdarbam aitkopības nozarē provizoriskā likmē ir 30 eiro par vaislas aitu māti, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15.marts

Par tīršķirnes vaislas ķēvi provizoriskā likme ir 150 eiro, pieteikuma iesniegšanas termiņš 15.marts.

Jāņem vērā, ka norādītās likmes ir provizoriskas, tās var tikt mainītas, ņemot vērā atbalstam pieteikto lopu skaitu.

Plašāka informācija par atbalstu kredītprocentu dzēšanai tiks publicēta tad, kad tiks apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka šī atbalsta izmaksas kārtību.

Detalizētāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/valsts-atbalsts-2020-gada-1000?fbclid=IwAR1fcBJG7UUXV5dI_an5fY2zlPccVeMqNeJNq30i7K83iCG3iEPBlWPGf4g

Informācijas avots: LAD