No 2020.gada 1.septembra līdz 20.septembrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, kā arī pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē, var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt par laikposmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4% apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4%.

Jāņem vērā, ka atbalstu nevar saņemt tad, ja pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parāda kopsumma, tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, pārsniedz 150 eiro.

Plašāka informācija par pieteikšanos atbalstam pieejama dienesta mājaslapā izvēlnē “Valsts atbalsts” – “Kredītprocentu dzēšana”.

Informācijas avots: LAD