No 2021.gada aprīļa līdz jūnijam biedrība AGRICHAMBER īstenoja mācību kursu ”Videi draudzīga saimniekošana: Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus”

Kopā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Pierīgā apmācību kursu apguva 100 interesenti! Paldies visiem par interesi un izturību

Pavasaris tuvojas straujiem soļiem, līdz ar ko arī lauksaimnieku darba sezonas uzsākšana tuvojas, tāpēc piedāvājam atskatīties uz mūsu sagatavoto mācību videomateriālu, kas tapis sadarbībā ar mūsu mācību lektoriem

Otrais video materiāls tapis sadarbībā ar Lauru Ozoliņu- Poli – Mg.Biol., LLU “Agrihorts”, LLU SIA “LAAPC” un Edīti Jākobsoni – Bc.Biol., LLU SIA “LAAPC”, LLU “Agrihorts” par “Monitoringu augļkopībā un laukkopībā” https://www.youtube.com/watch?v=uho8n3jAfLs&t=143s

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw