Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs 6.-8. februārī piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā sanāksmē Strasbūrā, kuru rīko Francijas prezidentūra ES Padomē. Diskusiju tēma – “Oglekļsaistīga lauksaimniecība”.

Kā zināms, lai ES līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti, ir ļoti nozīmīgi veicināt oglekļa piesaisti. To var sasniegt, samazinot siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu apjomu un palielinot oglekļa piesaisti gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā. Eiropas Komisija 2021. gada decembrī publicēja paziņojumu par ilgtspējīgiem oglekļa cikliem, lai motivētu lauksaimniekus un mežsaimniekus īstenot ilgtspējīgas oglekļa piesaistes praksi. 

Latvija uzskata, ka, ieviešot oglekļsaistīgu lauksaimniecību, jāņem vērā dalībvalstu reģionālās un ģeogrāfiskās atšķirības – lielo atšķirību dēļ visām ES valstīm nedrīkst piemērot vienotus nosacījumus un ierobežojumus. 

ZM valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Ceļā uz ES klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu ir jāparedz tādi nosacījumi, kas neierobežos zemes izmantošanu un pārvaldību, tādēļ ir jāizvēlas tādas emisiju samazināšanas un oglekļa uzglabāšanas metodes, kas būtu labvēlīgas lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamā zeme ir Latvijas bagātība. Tas ir ierobežots resurss, kuru nepieciešams efektīvi un ilgtspējīgi izmantot.”

Informācijas avots: ZM